Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


Lịch hoạt động Khoa học công nghệ - Năm 2016

 Lịch hoạt động Khoa học và Công nghệ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Năm 2016.
 LỊCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2016
Tải về
TT Nội dung Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện và hoàn thành
  THÁNG 1    
1 Thống kê và tính giờ NCKH học kỳ I năm học 2015 - 2016 của giảng viên thuộc Học viện - Ban KH&CN
- Ban Tổ chức cán bộ
- Các khoa chuyên môn
Tháng 1/2016
3 Hoàn thành hồ sơ và kết quả nghiệm thu đề tài/dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở - Ban KH&CN
- Ban chủ nhiệm, Trợ lý khoa học các đơn vị, Chủ nhiệm và thành viên thực hiện các đề tài/dự án
Tháng 1/2016
  THÁNG 2    
1 Xây dựng kế hoạch KHCN&MT (cấp Quốc gia, cấp Bộ), chương trình khuyến nông, Nông thôn mới, Tây Nguyên 3, CNSH, CN cao, tái cơ cấu... năm 2017 - Các đơn vị
- Ban KH&CN
- Vụ KHCN&MT, Bộ NN&PTNT
Tháng 2-3/2016
2 Thông báo viết bài cho Hội nghị câu lạc bộ các trường đại học kỹ thuật lần thứ nhất năm 2016 - Các trường đại học khối kỹ thuật tham gia câu lạc bộ
- Các đơn vị trong Học viện
Trước ngày 26/2/2016
  THÁNG 3    
1 Tổ chức hội nghị Tập huấn nghiệp vụ KHCN và bàn giao danh mục phê duyệt kinh phí thực hiện đề tài KH&CN các cấp cho các đơn vị.
Ký hợp đồng triển khai nhiệm vụ.
- Ban KH&CN
- Ban tài chính & kế toán
- Lãnh đạo các đơn vị
- Trợ lý khoa học các đơn vị
- Chủ nhiệm đề tài các cấp
Tháng 3/2016
2 - Tổ chức tuần lễ sinh viên nghiên cứu khoa học tại các đơn vị.
- Tổ chức hội nghị Nghiên cứu khoa học công nghệ cán bộ trẻ năm 2016
- Ban KH&CN/ Đoàn thanh niên/ Ban chủ nhiệm các khoa/ Giảng viên trẻ và nhóm SVNCKH Trước ngày 26/3/2016
3 Tham gia Hội nghị câu lạc bộ các trường đại học kỹ thuật lần thứ nhất năm 2016 - Ban KH&CN
- Báo cáo viên
28-29/3/2016
  THÁNG 4    
1 Đăng ký và tham gia tuyển chọn đề tài KHCN địa phương - Ban KH&CN
- Các đơn vị/ Chủ nhiệm đề tài/ Sở KHCN các tỉnh
Trước ngày 15/4/2016
2 Tổng hợp và rà soát các công trình KHCN được công nhận Quốc gia và bài báo Quốc tế để trình HĐ khen thưởng - Ban KH&CN
- Ban chủ nhiệm, trợ lý khoa học các đơn vị
Trước 30/4/2016 
  THÁNG 5    
1 Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ tại các đơn vị chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2016) - Ban KH&CN
- Các đơn vị
Từ 9-18/5/2016
2 Hội nghị Vinh danh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động khoa học (công bố quốc tế, các giải thưởng, các sản phẩm KHCN được công nhận,..) - Hội đồng thi đua khen thưởng/ Ban KH&CN 18/5/2016
3 Chủ nhiệm các nhiệm vụ KHCN đang thực hiện nộp Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện các nhiệm vụ KHCN về Ban KH&CN - Các đơn vị
- Chủ nhiệm nhiệm vụ
- Ban KH&CN
- Vụ KHCN&MT, BNN&PTNT
Trước ngày 25/5/2016
4 Tập hợp các công trình tham dự tài năng khoa học trẻ dành cho cán Bộ trẻ và sinh viên NCKH năm 2016. - Bộ GD&ĐT Trước ngày 30/5/2016
  THÁNG 6    
1 Các đơn vị nộp thống kê hoạt động KHCN đơn vị kỳ II và minh chứng cả năm học 2015-2016 - Ban KH&CN/ Ban TCCB/ Các đơn vị Trước ngày 10/6/2016
2 Kiểms tra tiến độ thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở tại Học viện hoặc tại điểm nghiên cứu (lần 1) - Các đơn vị, chủ nhiệm đề tài, trợ lý khoa học/ Ban giám đốc/ Ban KH&CN Trước ngày 20/6/2016
3 Hoàn thiện các thuyết minh đề tài tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2017 - Các đơn vị/ Chủ nhiệm đề tài/ Ban KH&CN/ Bộ NN&PTNT Tháng 6/2016
  THÁNG 7    
1 Đăng ký và tham gia tuyển chọn đề tài KHCN địa phương - Các đơn vị/ Chủ nhiệm đề tài/ Sở KHCN các tỉnh Theo thông báo
  THÁNG 8    
1 Kiểm tra tiến độ đề tài KHCN địa phương - Các chủ nhiệm đề tài/ Các đơn vị 15/8 đến 30/9
2 Triển khai các hoạt động khoa học công nghệ đầu năm học 2016-2017 - Ban GĐ
- Ban KH&CN
30/8/2016
3 Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ chào mừng 60 năm thành lập Học viện
- Hội thảo Quốc tế
- Hội thảo khoa học
-Các đơn vị
- Ban KH&CN
 
  THÁNG 9    
1 Các đơn vị tổ chức xét chọn và gửi ban KH&CN đăng ký danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2017 - Các đơn vị trong Học viện Trước ngày 20/9/2016
2 Tổ chức Hội đồng xét duyệt đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2017 tại các đơn vị - Hội đồng KH&ĐT/ Các đơn vị/ Ban KH&CN Trước ngày 30/9/2015
3 Đăng ký và tham gia tuyển chọn đề tài KHCN địa phương - Các đơn vị/ Chủ nhiệm đề tài/ Sở KHCN các tỉnh Theo thông báo
4 Tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ chào mừng 60 năm thành lập Học viện
- Hội thảo Quốc tế
- Hội thảo khoa học
- Trưng bày giới thiệu sản phẩm khoa học
-Các đơn vị
- Ban KH&CN
 
  THÁNG 10    
1 Hội thảo Quốc tế "Phát triển nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập Quốc tế cơ hội và thách thức" - Ban KH&CN
- Dự án Việt Bỉ
9-10/10/2016
2 Hội thảo Quốc tế "Nghiên cứu sáng tạo trong nông nghiệp trong phát triển bền vững" - Khoa Nông học
- Ban KH&CN
9-10/10/2016
3 Hội nghị, hội chợ, triển lãm giới thiệu các sản phẩm kết quả hoạt động KHCN tiêu biểu của Học viện - Ban KH&CN
- Các đơn vị thuộc Học viện
Trước ngày 12/10/2016
4 Hoàn thiện danh mục và thuyết minh đề tài cấp cơ sở năm 2016 trình Bộ NN&PTNT - Trợ lý KHCN
- Các chủ nhiệm
- Ban KH&CN
- Vụ KHCN&MT, Bộ NN&PTNT
Trước ngày 25/10/2016
5 Đề xuất nhiệm vụ KHCN địa phương năm 2017 - Các thầy cô/ Khoa/ Đơn vị/ Ban KH&CN Theo thông báo
  THÁNG 11    
1 Xây dựng kế hoạch bổ sung (đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN) cấp Quốc gia - Các đơn vị
- Ban KH&CN
Trước 15/11/2016
2 Các đơn vị tổ chức Hội thảo Khoa học chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam - Các đơn vị
- Ban KH&CN
Trước 20/11/2016
  THÁNG 12    
1 Các đơn vị nộp thống kê hoạt động KHCN đơn vị kỳ I, năm học 2016-2017 - Ban KH&CN
- Ban Tổ chức cán bộ
- Các đơn vị trong Học viện
Trước ngày 20/12/2016
2 Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KHCN các cấp của các chủ nhiệm bằng văn bản và kiểm tra tại điểm nghiên cứu (lần 2) - Các đơn vị, chủ nhiệm đề tài, trợ lý khoa học/ Ban giám đốc/ Ban KH&CN Trước 20/12/2016 
3 Hoàn thiện và trình phê duyệt danh mục và thuyết minh đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2017 - Các đơn vị trong Học viện/ Ban KH&CN Trước ngày  
31/12/2016
4 Nghiệm thu đề tài cấp Học viện năm 2016 - Các đơn vị trong Học viện/ Ban KH&CN Từ 15/12/2015 đến 31/12/2016
5 Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ, cấp Nhà nước (đến hạn) Các chủ nhiệm đề tài Từ 15/12/2014 đến 31/12/2016
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây