Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


Lịch khoa học và công nghệ năm 2017

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
        HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
 
 
   
  
 LỊCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2017
 Tải lịch
 
TT Nội dung Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện và hoàn thành
  THÁNG 1    
1 Hệ thống CSDL đóng  để tính giờ NCKH học kỳ I năm học 2016 – 2017   05/01-15/01
2
Cập nhật cơ sở dữ liệu KHCN đợt I năm 2017
- Chương trình/đề tài/dự án: Thầy/Cô nộp thuyết minh bản gốc + file: Ban KHCN cập nhật
- Bài báo trong nước/quốc tế, hội thảo khoa học/seminar/chuyên đề: Thầy/Cô cập nhật vào phần mềm quản lý khoa học
- Ban KH&CN
- Nhà khoa học
Từ 15/1 - 05/6
 
 
3 Hoàn thành nghiệm thu đề tài cấp cơ sở (cấp Học viện, cấp Học viện do dự án VB tài trợ, Sinh viên NCKH) - Các đơn vị, Chủ nhiệm đề tài
- Ban KH&CN
Trước 31/ 01
  THÁNG 2    
4 Xây dựng kế hoạch KHCN năm 2018 (cấp Bộ) theo hướng dẫn của Bộ NN&PTNT và các Bộ, ngành khác
- Các đơn vị
- Ban KH&CN

 
26/2
(theo thông báo)
5 Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia trực tiếp với Bộ Khoa học và Công nghệ
- Các đơn vị
- Ban KH&CN

 
26/2
(theo thông báo)
6 Báo cáo thống kê cơ sở về KHCN gửi Bộ KHCN - Ban KHCN, TCCB; TCKT, HTQT Trước 01/02
7 Rà soát, ra quyết định phê duyệt danh mục và giao đề tài cấp cơ sở 2017 (Đề tài trọng điểm cấp Học viện, cấp học viện, SVNCKH)
- Các đơn vị
- Ban KH&CN
Tháng 05/02
8
- Tập huấn nghiệp vụ KHCN
- Giao đề tài và kinh phí thực hiện đề tài KH&CN các cấp

 
- Ban KH&CN
- Ban Tài chính và Kế toán
- Lãnh đạo các đơn vị
- Trợ lý khoa học các đơn vị
- Chủ nhiệm, thư ký đề tài các cấp
Tháng 2/2017
  THÁNG 3    
9 Tham gia Hội nghị Khoa học các trường đại học kỹ thuật năm 2017 tại Vĩnh Phúc
- Ban Giám đốc, Ban KH&CN,
- Báo cáo viên
Tháng 30-31/3
  THÁNG 4    
10 Thông báo  đề xuất đề tài KHCN các địa phương
- Ban KH&CN
- Các đơn vị
 
11 Tổng hợp các công trình KHCN được công nhận cấp quốc gia và bài báo quốc tế phục vụ công tác khen thưởng - Ban KH&CN, các nhà khoa học Trước 30/4
  THÁNG 5    
12
- Tuần lễ Khoa học và Hội nghị NCKH của SV
- Kỷ niệm ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5
- Ban KH&CN
- Đoàn Thanh niên
- Ban Chủ nhiệm các khoa
-  Các nhóm SVNCKH
Từ 9-18/5
13 Lựa chọn và hoàn tất thủ tục đăng ký các công trình tham dự giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Bộ GD&ĐT Trước ngày 30/5
  THÁNG 6    
14 Hệ thống CSDL đóng và tính giờ NCKH học kỳ II năm học 2016 -  2017. - Ban KH&CN/ Các đơn vị Từ 5/6-25/6
15 Cập nhật cơ sở dữ liệu KHCN đợt  II năm 2017
- Ban KH&CN/các Thầy/Cô
- Các Khoa chuyên môn
Từ ngày 25/6 - 5/01/2018
16 Hoàn thiện hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, cấp Bộ năm 2018 - Các đơn vị/ Nhà khoa học/ Ban KH&CN/ Bộ NN&PTNT/Bộ KHCN Theo thông báo
17 Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu đề tài Đoàn Thanh niên xây dựng nông thôn mới năm 2016-2017 - Các đơn vị/chủ nhiệm đề tài/ trợ lý khoa học/ Đoàn Thanh niên/ Ban KH&CN Trước 30/6
18 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN 6 tháng đầu năm 2017 của Học viện
- Ban KH&CN
- Vụ KHCN&MT, Bộ NN&PTNT
Trước ngày 30/6
  THÁNG 7    
19 Tham gia tuyển chọn đề tài KHCN địa phương - Các đơn vị/ Chủ nhiệm đề tài/ Sở KHCN các tỉnh Theo thông báo
20 Gửi hồ sơ tham dự giải thưởng quốc gia về KH&CN
- Bộ KHCN, Bộ NN&PTNT
- Ban Giám đốc/Ban KH&CN/ Các đơn vị, các nhà khoa học
Theo thông báo
  THÁNG 8 -9    
21
- Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN các cấp.
- Kiểm tra tại phòng thí nghiệm và địa điểm nghiên cứu
- Bộ KHCN, Bộ NN&PTNT
- Ban Giám đốc/Ban KH&CN/Các đơn vị, chủ nhiệm đề tài, trợ lý khoa học
Trước ngày 30/8
  THÁNG 10 -11    
22 Tham gia Hội Tham gia Hội nghị Khoa học các trường đại học kỹ thuật năm 2017
- Ban Giám đốc, Ban KH&CN,
- Báo cáo viên
30/10
23 Các đơn vị tổ chức xét duyệt đề tài KHCN: cấp Học viện, trọng điểm cấp Học viện và Sinh viên NCKH và ĐT do VB tài trợ)
-  Các đơn vị
- Ban KH&CN
trước ngày 15/10
  THÁNG 12    
24
-Xét duyệt đề tài trọng điểm cấp Học viện năm 2018
- Xét duyệt đề tài cấp học viện do dự án Việt Bỉ tài trợ năm 2018
- Hội đồng Khoa học
- Ban Khoa học và Công nghệ
Trước 25/12
25 Hoàn thành nghiệm thu đề tài cấp cơ sở (Học viện, SVNCKH năm 2017) - Các đơn vị trong Học viện/ Ban KH&CN Trước 31/12
26 Hoàn thành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ, cấp Nhà nước (đến hạn) - Ban Giám đốc/ Ban KH&CN/Các đơn vị, chủ nhiệm đề tài, trợ lý khoa học Trước 31/12
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây