Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI THẢO ONLINE

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI THẢO ONLINE
(thuộc Dự án thành phần “Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” thuộc Dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học”
 
            Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thảo online được hỗ trợ kinh phí từ Dự án thành phần “Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” thuộc Dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học”, Ban Khoa học và Công nghệ hướng dẫn và phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:
I. Nhiệm vụ của nhóm/đơn vị được giao tổ chức Hội thảo:
 1. Xây dựng kế hoạch, giấy mời tổ chức Hội thảo (Mẫu Kế hoạch, Thư mời
 2. Xây dựng nội quy và thể lệ tham gia hội thảo.
 3. Chủ tọa: Lãnh đạo đơn vị chủ trì hội thảo sẽ làm chủ tọa hội thảo.
 4. Chủ trì các chuyên đề hội thảo: Là người có uy tín khoa học và chuyên môn; nên lựa chọn người của đơn vị chủ trì các chuyên đề hội thảo.
 5. Thống nhất format: Bài tham luận; Bài trình bày.
II. Nhiệm vụ của Ban Khoa học và Công nghệ
 1. Phối hợp với nhóm/đơn vị và Ban Quản trị mạng xây dựng website thông tin hội thảo,
 2. Hỗ trợ trình kí thư mời, ra Quyết định tổ chức Hội thảo cho Nhóm/ đơn vị tổ chức Hội thảo
III. Nhiệm vụ của Quản trị mạng
 1. Lựa chọn nền tảng trực tuyến phù hợp: Zoom, Google Meet….
 2. Hỗ trợ quản trị mạng: hỗ trợ ký thuật trong suốt quá trình diễn ra hội thảo
IV. KINH PHÍ HỖ TRỢ CHO HỘI THẢO BAO GỒM:
 1. Chi người viết và trình bày tham luận Hội thảo: 1.000.000 đồng/ bài
 2. In kỷ yếu: tối đa 26 cuốn (thanh toán theo thực tế)
 3. Hỗ trợ cho thành viên tham gia tổ chức Hội thảo: 200.000 đồng/người (không quá 12 người/ Hội thảo)
 4. Chi cho chủ trì, thư ký Hội thảo theo định mức: Chủ trì: 500.000đồng/ người; thư ký: 300.000đồng/ người. 

Tác giả bài viết: BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây