Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ- KHOA THÚ Y (2)

Tiến bộ kỹ thuật
(Chủng giống)
Tên virus Thời gian công nhận
KTY-PRRS-01 Tai xanh Năm 2015 số 863/TY-QLT ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Cục Thú y
KTY-PRRS-02 Tai xanh Năm 2015 số 925/TY-QLT ngày 5 tháng 8 năm 2015 của Cục Thú y
KTY-PRRS-03 Tai xanh Năm 2015 số 925/TY-QLT ngày 5 tháng 8 năm 2015 của Cục Thú y
KTY-PRRS-04 Tai xanh Năm 2015 số 863/TY-QLT ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Cục Thú y
KTY-PRRS-05 Tai xanh Năm 2015 số 863/TY-QLT ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Cục Thú y
KTY-PRRS-06 Tai xanh Năm 2015 số 925/TY-QLT ngày 5 tháng 8 năm 2015 của Cục Thú y
KTY-PRRS-07 Tai xanh Năm 2015 số 925/TY-QLT ngày 5 tháng 8 năm 2015 của Cục Thú y
KTY-PRRS-08 Tai xanh Năm 2015 số 925/TY-QLT ngày 5 tháng 8 năm 2015 của Cục Thú y
HY-09 Tai xanh Năm 2015 số 863/TY-QLT ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Cục Thú y
BN-10 Tai xanh Năm 2015 số 863/TY-QLT ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Cục Thú y
VNUA-CDV-01 Ca rê Năm 2015 số 1213/TY-QLT ngày 5 tháng 10 năm 2015 của Cục Thú y
VNUA-CDV-02 Ca rê Năm 2015 số 1213/TY-QLT ngày 5 tháng 10 năm 2015 của Cục Thú y
VNUA-CDV-03 Ca rê Năm 2015 số 1213/TY-QLT ngày 5 tháng 10 năm 2015 của Cục Thú y
VNUA-CDV-04 Ca rê Năm 2015 số 1213/TY-QLT ngày 5 tháng 10 năm 2015 của Cục Thú y
VNUA-CDV-05 Ca rê Năm 2015 số 1213/TY-QLT ngày 5 tháng 10 năm 2015 của Cục Thú y
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây