Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


Thông báo viết bài tham gia Hội thảo quốc tế "The 1st Sriwijaya International Conference on Environmental issues"

                       Kính gửi: - Lãnh đạo các đơn vị,
                                       - Các nhà khoa học trong Học viện.
 
Ngày 26, 27/9/2018 Hội thảo quốc tế "The 1st Sriwijaya International Conference on Environmental issues" sẽ được tổ chức tại Palembang, Nam Sumatera, Indonesia. Đây là cơ hội tốt để các nhà khoa học trao đổi, thảo luận những ý tưởng, kinh nghiệm liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu và công bố các bài báo quốc tế. Theo Thông báo của Ban tổ chức Hội thảo, Ban Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các nhà khoa học trong Học viện tham gia viết bài tham dự Hội thảo.
                                                                                                    (Thông tin chi tiết tại website: http://sricoenv.conf.unsri.ac.id) 
Thời hạn nộp bài: 10/6/2018
Thời hạn thông báo chấp nhận đăng: 20/6/2018
Các bài báo được chấp nhận đăng sẽ được công bố trên kỷ yếu SRICOENV 2018 và sẽ được xác định chỉ số bởi Thomson Reuters và SCOPUS.
 
 
Sricoenv leaflet

Ban Khoa học và Công nghệ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây