Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


Chuẩn bị hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

                                         Kính gửi: - Lãnh đạo các đơn vị
                                                         - Các nhà khoa học trong Học viện

Ban Khoa học và Công nghệ kính gửi Lãnh đạo các đơn vị Công văn số 927/CV-NAFOSTED ngày 21/12/2017 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia về việc tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018, cụ thể:

1.  Mục đích, ý nghĩa
Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ Việt Nam hội nhập và phát triển.

2. Các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu
Giải thưởng được xét tặng cho các công trình nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, bao gồm:
a) Khoa học tự nhiên: toán học, khoa học máy tính và thông tin, vật lý, hóa học, các khoa học trái đất và môi trường, sinh học, khoa học tự nhiên khác;
b) Khoa học kỹ thuật và công nghệ;
c) Khoa học y, dược;
d) Khoa học nông nghiệp.

3. Đối tượng tham gia Giải thưởng Tạ Quang Bửu
Tác giả của công trình nghiên cứu khoa học cơ bản xuất sắc thuộc các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng.

4. Cơ cấu giải thưởng
- Từ một (01) đến ba (03) Giải thưởng dành cho tác giả của công trình khoa học.
- Một (01) Giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi) là tác giả của công trình khoa học.

5. Quyền lợi của nhà khoa học được tặng Giải thưởng
- Được nhận Bằng chứng nhận Giải thưởng.
- Được nhận Tiền thưởng.
 
6. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu
Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng, do cá nhân, tổ chức khoa học và công nghệ đề cử hoặc cá nhân nhà khoa học ứng cử, bao gồm:
a) Đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu (Mẫu TQB01);
b) Bài báo công bố công trình khoa học theo quy định;
c) Thuyết minh công trình khoa học (Mẫu TQB02);
d) Lý lịch khoa học (Mẫu TQB03);
đ) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (trường hợp công trình khoa học là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước);
e) Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).
Tải toàn bộ tại đây.
Trường hợp hồ sơ được lựa chọn đưa vào đánh giá tại Hội đồng Giải thưởng, tác giả được xem xét trao Giải thưởng phải bổ sung bản xác nhận về mức độ đóng góp đối với công trình khoa học từ các tác giả còn lại của công trình.

7. Thời hạn và nơi nhận hồ sơ:
Trước 11 giờ 30 ngày 15 tháng 01 năm 2018

Nơi nhận: Phòng 220, Ban Khoa học và Công nghệ - Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Điện thoại: 0462617532; Email: pqlkh@vnua.edu.vn

Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo, hướng dẫn các nhà khoa học trong đơn vị chuẩn bị hồ sơ tham gia Giải thưởng.
 
Ban Khoa học và Công nghệ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây