Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


Thông báo Danh mục đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – SNSF năm 2021 được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Quỹ) đã phê duyệt tài trợ 10 đề tài thuộc Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – SNSF năm 2021 tại Quyết định số 61/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 20/08/2021, thông tin cụ thể về các đề tài như sau:

STT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Cơ quan chủ trì Thời gian thực hiện

 

(tháng)

1 IZVSZ1.202695 Agro-Econvert: Agroecological Production and Organic Certification in Vietnam to Empower Rural Communities TS Phạm Văn Hội Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp – Học viện Nông nghiệp Việt Nam 36
2 IZVSZ1.202714 Understanding the Heritage and Development Nexus in Vietnam: A multi-scalar approach (HEAD) PGS.TS Nguyễn Thị Hiền Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 36
3 IZVSZ1.203300 The role of schools in detecting and responding to child maltreatment: A collaborative approach to evidence-based policy development in Switzerland and Vietnam TS Lê Minh Thi Trường Đại học Y tế Công cộng 36
4 IZVSZ1.203324 Eating green or eating meat? Eating crickets or eating beef? Sustainable food consumption behavior in Vietnam and Switzerland PGS. TS Phạm Bảo Dương Học viện Nông Nghiệp Việt Nam 36
5 IZVSZ2.203299 Role of microbial C, S and N cycling in the fate of As in aquifers in the Vietnamese Mekong Delta PGS.TS Võ Lê Phú Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. HCM 36
6 IZVSZ2.203310 Human and Algorithms for Detecting and Counter-attacking Fake Medical News PGS.TS Quản Thành Thơ Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. HCM 24
 

 

7

 

IZVSZ2.203313 Amplifying Waste Recovery Solutions – Towards a Circular Society (AWARE) TS Nguyễn Thị Hạnh Tiên  Trường Đại học Phenikaa 36
8 IZVSZ2.203317 How to decrease phosphate (P) losses from upland crops while maintaining optimum crop yields on acid sulfate soils of the lower Mekong delta? (acronym P-ASS) PGS. TS Phạm Thị Hoa Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. HCM 36
9 IZVSZ2.203433 Neutrino-nucleus cross-section meassurements using the new sFGD detector of T2K TS Nguyễn Thị Dung Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 36
10 IZVSZ3.203431 Genetic investigations in Children with Developmental and Epileptic Encephalopathies in Ho Chi Minh City, Vietnam: A collaborative, prospective, tertiary care center study TS Bùi Chí Bảo Khoa Y, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 36

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí của các đề tài nêu trên trong tháng 9/2021 và thông báo tới các tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài để hoàn thiện thuyết minh, ký hợp đồng sau khi Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt Danh mục kinh phí tài trợ (dự kiến tháng 10/2021).

Năm 2021, Chương trình hợp tác song phương NAFOSTED – SNSF đã tiếp nhận 39 hồ sơ đăng ký đề tài hợp lệ, do các nhà khoa học Việt Nam và Thụy Sĩ phối hợp chuẩn bị và đề xuất. Nội dung của các đề xuất trải rộng trên nhiều chuyên ngành / ngành khoa học khác nhau như: Giáo dục học/Tâm lý học; Xã hội học/Dân tộc học; Địa lý xã hội và sinh thái/Khoa học quản lý; Kinh tế/Khoa học chính trị; Khoa học kỹ thuật; Hoá lý/Vật lý/Vật lý vật chất ngưng tụ; Thổ dưỡng học/Kỹ thuật nông nghiệp; Học máy /Dữ liệu; Khoa học vật liệu/Hoá học; Khoa học môi trường/Khí hậu; Tim mạch/Miễn dịch học/Nội tiết; Sinh học phân tử/Di truyền học; Sinh vật học/Động vật học; Y Sinh.

 

 

Trong thời gian từ tháng 4-7/2021, các hồ sơ đã được gửi để các chuyên gia phản biện Quốc tế nhận xét (trung bình 04 chuyên gia phản biện/hồ sơ) và đưa ra đánh giá xét chọn tại Hội đồng khoa học hỗn hợp gồm 07 thành viên phía SNSF và 07 thành viên phía NAFOSTED. Tại phiên họp ngày 14/07/2021 Hội đồng khoa học hỗn hợp đã đánh giá và đưa ra danh sách xếp hạng các đề xuất đề tài.

Theo Nafosted - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây