Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bổ sung thực hiện trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Kính gửi Quý Thầy/ Cô. .

Thực hiện thông báo số 543/ SKHCN-QLKH, ngày 02/10/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn về việc đăng ký, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bổ sung thực hiện năm 2019. Ban KHCN kính đề nghị Quý Thầy/ Cô xây dựng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo mẫu đính kèm và gửi về Ban KHCN trước 15h, Thứ 2, Ngày 22/10/2018. 
Hồ sơ gồm: Phiếu đề xuất (Chi tiết tham khảo tại công văn đính kèm) và bảng tổng hợp. 
Số lượng: 01 bản in và 01 bản điện tử.
Nơi nhận: Phòng 220 - Ban Khoa học và Công nghệ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và pqlkh@vnua.edu.vn;

Tài liệu đính kèm: 
Công văn số 543/ SKHCN-QLKH, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây