Ban Khoa Học Và Công Nghệ - Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

http://khcn.vnua.edu.vn


Ảnh hưởng của thức ăn công nghiệp có độ đạm và khẩu phần thức ăn khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống cá trê phi (clarias gariepinus) giai đoạn giống

Cá trê phi được nuôi rất phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới. Cá trê phi là một trong những loài cá nước ngọt bản địa rất có giá trị kinh tế. Ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, đây là một trong những đối tượng quan trọng và được nuôi phổ biến (Dương Nhựt Long, 2006). Ở miền bắc, trong những năm gần đây cá trê phi được nuôi nhiều ở các tỉnh như Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh... Cá trê phi được nuôi bằng các mô hình quảng canh, bán thâm canh và thâm canh, trong đó sản lượng được cung cấp chủ yếu từ mô hình thâm canh. Trong mô hình nuôi thâm canh cá trê phi thì chi phí thức ăn chiếm khoảng 80% chi phí sản xuất.
Ảnh hưởng của thức ăn công nghiệp có độ đạm và khẩu phần thức ăn khác nhau lên tăng trưởng và tỷ lệ sống cá trê phi (clarias gariepinus) giai đoạn giống
Cá trê phi được nuôi rất phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới. Cá trê phi là một trong những loài cá nước ngọt bản địa rất có giá trị kinh tế. Ở các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, đây là một trong những đối tượng quan trọng và được nuôi phổ biến (Dương Nhựt Long, 2006). Ở miền bắc, trong những năm gần đây cá trê phi được nuôi nhiều ở các tỉnh như Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh... Cá trê phi được nuôi bằng các mô hình quảng canh, bán thâm canh và thâm canh, trong đó sản lượng được cung cấp chủ yếu từ mô hình thâm canh. Trong mô hình nuôi thâm canh cá trê phi thì chi phí thức ăn chiếm khoảng 80% chi phí sản xuất.
 
catre
Hình 1. Cá trê phi (Clarias gariepinus)
Thử nghiệm nuôi cá trê phi (Clarias gariepinus) tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam được tài trợ kinh phí từ đề tài cấp Học viện mã số: T2020-02-11. Nghiên cứu được thực hiện tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2020.
Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm, cá thí nghiệm có khối lượng 14-16g. Thí nghiệm 1 được tiến hành để xác định hàm lượng đạm thích hợp nuôi cá trê phi. Thí nghiệm tiến hành trong 60 ngày và bao gồm 3 nghiệm thức (hàm lượng đạm 45%, 35%, 30%), mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Kết quả cho thấy hàm lượng đạm khác nhau trong thức ăn công nghiệp (40%, 35%, 30%) ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và FCR của cá trê phi, nhưng không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống. Thức ăn công nghiệp có hàm lượng đạm 40% cá đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất 67,88g và FCR thấp nhất 1,19. Thí nghiệm 2 được tiến hành để xác định khẩu phần thức ăn thích hợp cho cá trê phi. Thí nghiệm tiến hành trong 60 ngày và bao gồm 4 nghiệm thức 100, 90, 80 và 70, tương ứng với các tỷ lệ cho ăn 100% (cho ăn đến khi cá hoàn toàn no), 90%, 80% và 70% lượng thức ăn của nghiệm thức 100%. Mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Khi cho cá ăn với các tỷ lệ khác  nhau đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và FCR. Việc cho cá trê phi giống có trọng lượng 14-71g ăn với tỷ lệ 100% (mức  ăn tối đa) đã đạt được  tốc độ tăng trưởng lớn nhất và FCR  thấp nhất 1,07.
catrer2
Hình 2. Khu vực thí nghiệm tại Khoa Thủy sản-Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Qua nghiên cứu này chúng tôi nhận thấy cá trê phi sử dụng thức ăn công nghiệp với hàm lượng đạm 40% và tỷ lệ thức ăn 100% (mức ăn tối đa) là phù hợp nhất cho tốc độ tăng trưởng của cá trê phi và FCR thấp nhất 1,07. Nghiên cứu góp phần làm cơ sở  xây dựng quy trình sản xuất giống và nuôi cá trê phi thương phẩm bằng thức ăn công nghiệp.
                 Khoa Thuỷ sản - Ban Khoa học và công nghệ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây