Biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia

 

Số kí hiệu NVKHCN_QG
Ngày ban hành 28/09/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 28/09/2016
Ngày hết hiệu lực 28/09/2016
Thể loại Quy trình KH&CN
Lĩnh vực Khoa học công nghệ
Cơ quan ban hành Ban Khoa học và Công nghệ
Người ký 1

Nội dung

 I. Trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
(Thực hiện theo Thông tư số: 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Mẫu A1-ĐXNV: Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN

2. Mẫu B1-ĐXĐH: Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học)  

3. Mẫu B2-ĐXĐH: Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm) 

4. Mẫu B3-ĐXĐH: Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Dùng cho dự án hoa học và công nghệ) 

5. Mẫu B4-ĐXĐH: Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia (Dùng cho chương trình khoa học và công nghệ) 

6. Mẫu C0-KQTrC: Kết quả tra cứu thông tin về các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng và đang thực hiện

7. Mẫu C1-TVHĐ: Ý kiến nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng đề tài/dự án cấp quốc gia 

8. Mẫu C1-PĐG: Phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng đề tài/dự án cấp quốc gia 

9. Mẫu C2-TVHĐ: Ý kiến nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng đề án khoa học cấp quốc gia 

10. Mẫu C2-PĐG: Phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng đề án khoa học cấp quốc gia 

11. Mẫu C3-TVHĐ: Ý kiến nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

12. Mẫu C3-PĐG: Phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

13.  Mẫu C4-TVHĐ: Ý kiến nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia

14. Mẫu C4-PĐG: Phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

15. Mẫu C5-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

16. Mẫu D1-BBHĐ: Biên bản họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

17. Mẫu D1-ĐTDA: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với đề tài, dự án đặt hàng 

18. Mẫu D2-ĐA: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với đề án khoa học 

19. Mẫu D3-DAKHCN: Kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với dự án khoa học và công nghệ đặt hàng

20. Mẫu D4-CT: Kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

II. Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 

(Thực hiện theo Thông tư số: 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. B1-1-ĐON: Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

2. B1-2a-TMĐTCN: Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ.

3. B1-2b-TMĐTXH: Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

4. B1-2c-TMDA: Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm.

5. B1-2d-TMĐA: Thuyết minh đề án khoa học.

6. B1-3-LLTC: Lý lịch hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức chủ trì.

7. B1-4-LLCN: Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và tham gia.

8. B1-5-PHNC: Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu.

III. Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
(Thực hiện theo Thông tư số 05 /2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


IV. Kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

(Thông tư số 04/TT-BKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Mẫu A-1-BCĐK: Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ.

2. Mẫu A-2-BCTĐ: Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

3. Mẫu A-3-BCSDKP: Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí.

4. Mẫu A-4-BCSPHT: Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành.

5. Mẫu A-5-BCSPUD: Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã được chuyển giao, ứng dụng vào thực tế.

6. Mẫu B-1-XNKLCV: Xác nhận khối lượng công việc.

7. Mẫu B-2-XNKP: Xác nhận tình hình sử dụng kinh phí.

8. Mẫu C-1-BBHĐTV: Biên bản họp hội đồng tư vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

9. Mẫu C-2-BBKTĐG: Biên bản kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

10. Mẫu D1-QĐĐC: Quyết định điều chỉnh.

11. Mẫu D2-1-CVĐVCD: Công văn thông báo của đơn vị có con dấu riêng.

12. D2-2-CVĐVKD: Công văn thông báo của đơn vị không có con dấu riêng.


V.  Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
(Thực hiện theo Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Mẫu 1. Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

2. Mẫu 2. Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

4. Mẫu 4a.  Phiếu nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp quốc gia.

5. Mẫu 4b. Phiếu nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn cấp quốc gia.

6. Mẫu 5. Phiếu nhận xét, thẩm định sản phẩm.

7. Mẫu 6. Báo cáo thẩm định sản phẩm.

8. Mẫu 7. Phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

9. Mẫu 8. Biên bản kiểm phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

10. Mẫu 9. Biên bản đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

 11. Mẫu 10. Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia.


Các văn bản cùng thể loại "Quy trình KH&CN"

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay1,830
  • Tháng hiện tại52,871
  • Tổng lượt truy cập4,570,350
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây