Quy trình giải quyết công việc thuộc lĩnh vực KHCN

Quy trình thực hiện các nhiệm vụ KHCN

Số kí hiệu QTCV
Ngày ban hành 03/06/2016
Ngày bắt đầu hiệu lực 03/06/2016
Ngày hết hiệu lực 03/06/2016
Thể loại Quy trình KH&CN
Lĩnh vực Khoa học nông nghiệp
Cơ quan ban hành Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Người ký 1

Nội dung

Quy trình giải quyết công việc 
thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
 

Stt Mã số Tên quy trình
Phần 1: Quy trình giải quyết công việc thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
 
1 Qt_237_ khcn Quy trình đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
2 Qt_238_ khcn Quy trình chuẩn bị hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
 
3 Qt_239_ khcn Quy trình nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
 
4 Qt_240_ khcn Quy trình thực hiện báo cáo định kỳ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
 
5 Qt_241_ khcn Quy trình đề nghị điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
 
6 Qt_242_ khcn Quy trình thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
 
7 Qt_243_ khcn Quy trình đề nghị điều chỉnh kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
8 Qt_244_ khcn Quy trình điều chỉnh nội dung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
 
9 Qt_245_ khcn Quy trình điều chỉnh tên, mục tiêu, sản phẩm của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
 
10 Qt_246_ khcn Quy trình điều chỉnh mua sắm nguyên vật liệu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
 
11 Qt_247_ khcn Quy trình điều chỉnh, bổ sung cá nhân tham gia nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
 
12 Qt_248_ khcn Quy trình điều chỉnh đoàn ra nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
 
13 Qt_249_ khcn Quy trình điều chỉnh mua sắm máy móc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
 
14 Qt_250_ khcn Quy trình điều chỉnh dự toán kinh phí ngoài ngân sách nhà nước nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
 
15 Qt_251_ khcn Quy trình tự đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
 
16 Qt_252_ khcn Quy trình đề nghị nghiệm thu cấp quốc gia kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
17 Qt_253_ khcn Quy trình đăng ký, lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia
18 Qt_254_ khcn Quy trình thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia
19 Qt_255_ khcn Quy trình công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia
Phần 2 : Quy trình giải quyết công việc thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh/ doanh nghiệp
 
20 Qt_256_ khcn Quy trình đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ
 
21 Qt_257_ khcn Quy trình chuẩn bị hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ hoa học và công nghệ cấp bộ
 
22 Qt_258_ khcn. Quy trình nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ
 
23 Qt_259_ khcn. Quy trình thực hiện báo cáo định kỳ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ
 
24 Qt_260_ khcn. Quy trình điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ
25 Qt_261_ khcn. Quy trình thay đổi chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ
26 Qt_262_ khcn. Quy trình điều chỉnh tổng dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ
 
27 Qt_263_ khcn. Quy trình điều chỉnh dự toán chi tiết kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ
28 Qt_264_ khcn. Quy trình điều chỉnh nội dung thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ
 
29 Qt_265_ khcn. Quy trình tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ
 
30 Qt_266_ khcn. Quy trình đề nghị nghiệm thu cấp bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ
31 Qt_267_ khcn. Quy trình giao nộp sản phẩm, công nhận kết quả, lưu giữ hồ sơ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ
32 Qt_268_ khcn. Quy trình thanh lý hợp đông nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ
33 Qt_269_ khcn. Quy trình đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh/doanh nghiệp
 
34 Qt_270_ khcn. Quy trình chuẩn bị hồ sơ tham gia tuyển chọn/xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh/doanh nghiệp
 
35 Qt_271_ khcn. Quy trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh/doanh nghiệp
 
36 Qt_272_ khcn. Quy trình nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệcấp tỉnh/doanh nghiệp
Phần 3: Quy trình giải quyết công việc thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp học viện
37 Qt_273_ khcn. Quy trình đăng ký và xét duyệt danh mục đề tài trọng điểm cấp học viện
38 Qt_274_ khcn. Quy trình xét duyệt đề tài trọng điểm cấp học viện
 
39 Qt_275_ khcn Quy trình giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm học viện
40 Qt_276_ khcn Quy trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm học viện
41 Qt_277_ khcn Quy trình nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm học viện
42 Qt_278_ khcn Quy trình đăng ký công nhận kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm học viện
43 Qt_279_ khcn Quy trình đăng ký và xét duyệt đề tài cấp học viện
 
44 Qt_280_ khcn Quy trình nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp học viện
45 Qt_281_ khcn
 
46 Qt_282_ khcn Quy trình nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cấp học viện do dự án việt bỉ tài trợ
 
47 Qt_283_ khcn
 
48 Qt_284_ khcn
 
Phần 4: Các quy trình giải quyết công việc khác thuộc phạm vi khoa học và công nghệ

 
49 Qt_285_ khcn Quy trình trình ký chứng từ thanh quyết toán nhiệm vụ khoa học công nghệ
50 Qt_286_ khcn
 
51 Qt_287_ khcn Quy trình đăng ký xét khen thưởng thành tích trong hoạt động khoa học công nghệ
 
52 Qt_288_ khcn Quy trình đăng ký tổ chức hội thảo khoa học công nghệ do đơn vị chủ trì
53 Qt_289_ khcn Quy trình đăng ký bảo hộ giống cây trồng
54 Qt_290_ khcn Quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích

 

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quy trình KH&CN"

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay368
  • Tháng hiện tại368
  • Tổng lượt truy cập3,449,174
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây