Chức năng nhiệm vụ

Chức năng

Tham mưu cho Giám đốc và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và công tác sở hữu trí tuệ của Học viện.

Nhiệm vụ

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Tham mưu cho Giám đốc về phương hướng, chủ trương, quy định về quản lý khoa học của Học viện.

- Phối hợp với các đơn vị trong Học viện thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều phối các hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ. Tổ chức quản lý và theo dõi, tổng hợp, định kì báo cáo tình hình hoạt động khoa học công nghệ của Học viện đến Ban giám đốc và các Bộ ngành.

- Cung cấp ngân hàng các nhà khoa học tham gia nghiên cứu khoa học. Hướng dẫn các đơn vị, khoa, viện, trung tâm lập kế hoạch và thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Lập kế hoạch chỉ đạo, triển khai, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, dự án trong nước và quốc tế.

- Quản lý việc thực hiện các qui chế, chế độ và qui định khoa học công nghệ thống nhất trong toàn Học viện.

- Tổ chức xây dựng, tham gia đấu thầu, tuyển chọn các dự án KH-CN trong và ngoài nước; Tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả và lưu trữ tài liệu các dự án, các hợp đồng KH-CN đã được ký kết; Đề xuất khen thưởng các công trình khoa học và nhà khoa học và các đơn vị có thành tích nghiên cứu xuất sắc; Tổ chức đăng kí tham dự các giải thưởng KHCN hàng năm; Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

- Tổ chức giới thiệu những thành tựu khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, gắn phát triển công nghệ với tạo sản phẩm mới có khả năng thương mại cao; thực hiện dịch vụ khoa học và công nghệ.

- Tư vấn về việc đặt tên giống, mẫu máy, nhãn hiệu hàng hoá…. Hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thương mại và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Việt Nam và quốc tế.

- Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm, liên ngành và chuyên ngành.

- Xây dựng hệ thống thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện; quản lý công tác thông tin, xuất bản tư liệu khoa học, các hoạt động sáng chế, phát minh.

- Phối hợp với Trung tâm thông tin thư viện lưu trữ và xây dựng cơ sở dữ liệu về các kết quả nghiên cứu.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết về những vấn đề về cán bộ khoa học, thiết bị vật tư, kinh phí và các chế độ chính sách có liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ theo đúng qui định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay364
  • Tháng hiện tại83,396
  • Tổng lượt truy cập4,719,270
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây