Cơ cấu tổ chức

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
 
                                                                                                                             Hà nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024
 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 
TT Họ và tên Nhiệm vụ Địa chỉ liên hệ
1  
 
PGS.TS. Trần Hiệp
Phó Trưởng ban phụ trách
 - Phụ trách chung, công tác tổ chức;
 - Xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN và báo cáo tổng kết;
 - Theo dõi, tổng hợp khen thưởng khoa học công nghệ;
 - Quản lý các đề tài cấp quốc gia; các cấp Bộ, địa phương, doanh nghiệp, cấp cơ sở (Trọng điểm cấp Học viện);
 - Hỗ trợ quản lý Nhóm nghiên cứu tinh hoa,  xuất sắc và nhóm NCM;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.
 Email: tranhiep@vnua.edu.vn
  ĐT: 62617550
2  
TDT
ThS. Trần Duy Tùng
Phó Trưởng ban 
 - Quản lý đề tài địa phương, doanh nghiệp, cấp cơ sở (cấp Học viện và sinh viên NCKH);
- Quản lí Website của Ban
 - Phụ trách xây dựng các Quy định quản lý hoạt động KHCN; 
 - Tổng hợp báo cáo thống kê, phụ trách về phần mềm, CNTT,…
 - Phụ trách, theo dõi các mảng hoạt động KHCN của các Viện, Trung tâm, Công ty.
 - Chịu trách nhiệm góp ý, tổng hợp các quy định, văn bản của các Bộ, ngành, Học viện …;
 - Thực hiện các hoạt động khác của Ban theo sự phân công của Trưởng ban.
 Email: tdtung@vnua.edu.vn
  ĐT:62617532
3
ThS. Lê Xuân Chinh
Chuyên viên
 - Theo dõi và phụ trách quản lý đề tài địa phương, doanh nghiệp, chương trình khuyến nông;
 - Phụ trách triển khai các triển lãm khoa học và công nghệ;
 - Phụ trách thăm quan các mô hình khoa học công nghệ; 
 - Phụ trách, theo dõi hoạt động KHCN của các khoa: Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản;
 - Thực hiện các hoạt động khác của Ban theo sự phân công của Trưởng ban.
 Email: lexuanchinh@vnua.edu.vn
 ĐT: ĐT: 62 617 751

 
4
ThS. Vũ Thị Xuân Bình
Chuyên viên
 - Theo dõi và phụ trách đề tài cấp Học viện trọng điểm, cấp Học viện;
 - Phụ trách hoạt động thi đua, khen thưởng chung của Ban KHCN;
 - Phụ trách, theo dõi hoạt động KHCN của các khoa: Nông học, Tài nguyên và Môi trường;
 - Thực hiện các hoạt động khác của Ban theo sự phân công của Trưởng ban.
 Email: vtbinh@vnua.edu.vn
 ĐT: 62 617 751
5
ngoc
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hân
Chuyên viên
 - Phụ trách, theo dõi hoạt động của các nhóm nghiên cứu;
 - Phụ trách, theo dõi các mảng hoạt động KHCN của các khoa: Cơ điện, Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm;
 - Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến đề tài và cơ sở dữ liệu;
 - Tính giờ nghiên cứu khoa học (của nhóm nghiên cứu);
 - Thực hiện các hoạt động khác của Ban theo sự phân công của Trưởng ban
ĐT: 62 617 550
ntnhan@vnua.edu.vn
6
ThS. Nguyễn Thu Trang
Chuyên viên
 - Theo dõi và phụ trách đề tài sinh viên NCKH và hoạt động giải thưởng sinh viên NCKH;
 - Phụ trách cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ;
 - Tính giờ nghiên cứu khoa học (của cá nhân ngoài nhóm nghiên cứu);
 - Phụ trách, theo dõi các mảng hoạt động KHCN của các khoa: Kinh tế và Phát triển nông thôn, Kế toán và Quản trị kinh doanh, Du lịch và Ngoại ngữ; Khoa Khoa học xã hội;
 - Phụ trách công tác văn thư (công văn và email);
 - Khen thưởng công trình khoa học của cán bộ, viên chức;
 - Phụ trách tài chính của Ban;
 - Thực hiện các hoạt động khác của Ban theo sự phân công của Trưởng ban.
Email: nttrang.khcn@vnua.edu.vn
 ĐT: 62 617 550
 
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH
 
(đã ký)
 
Trần Hiệp
 
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay508
  • Tháng hiện tại83,540
  • Tổng lượt truy cập4,719,414
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây