Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động KHCN giai đoạn 2019 – 2021 và định hướng hoạt động KHCN trong năm học mới

Thứ năm - 12/05/2022 17:32
Hướng tới kỷ niệm “Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam – ngày 18 tháng 5 năm 2022”. Ngày 11/5/2022, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động KHCN giai đoạn 2019 – 2021 và định hướng hoạt động KHCN trong năm học mới. Hội nghị với mục đích tổng kết các hoạt động mà Khoa đã thực hiện, các hoạt động KHCN tiêu biểu của cán bộ trẻ và sinh viên đã đạt được trong thời gian qua.
Tại Hội nghị, ThS. Bùi Thị Là – Phó trưởng Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, phụ trách Khoa học công nghệ đã có bài Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN của Khoa trong giai đoạn 2019 - 2021, mặc dù có những khó khăn vì dịch bệnh nhưng công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ vẫn đạt một số kết quả nhất định như: Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ đã thực hiện 10 đề tài nghiên cứu cấp Học viện, 01 đề tài nghiên cứu do Dự án Việt-Bỉ tài trợ, 11 đề tài Sinh viên Nghiên cứu Khoa học. Nhóm Nghiên cứu mạnh Ngôn ngữ học ứng dụng tiếng Anh đã tổ chức 59 buổi seminar, 04 bài Seminar tư vấn Chuyên gia, 03 Hội thảo các cấp, 08 Bài báo tiếng Anh đăng trên Tạp chí trong nước và nước ngoài, 24 bài báo tiếng Việt đăng trên các tạp chí trong nước, 41 bài tham luận tham dự Hội thảo khoa học, 03 đầu sách giáo khoa/giáo trình. Các giảng viên trẻ tích cực trong công tác học tập, trao đổi học thuật thông qua các diễn đàn về Khoa học công nghệ liên quan đến chuyên ngành đào tạo…..
 
ThS. Bùi Thị Là trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị
Bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động nghiên cứu KHCN cũng còn nhiều tồn tại, dẫn đến hiệu quả chưa cao, tính ứng dụng hay tạo sản phẩm thương mại hóa còn chưa được cụ thể như: Kinh phí nghiên cứu khoa học của Học viện cấp cho Khoa còn thấp, chưa có chính sách đặc thù về nghiên cứu cho giảng viên thuộc lĩnh vực ngôn ngữ, tâm lý…., Đội ngũ giảng viên đã số là giảng viên trẻ, giảng viên chuyên môn có trình độ tiến sĩ của Khoa còn hạn chế dẫn đến khó khăn trong việc mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, phát triển ngành Sư phạm Công nghệ và ngành Ngôn ngữ Anh; khó khăn trong đấu thầu các đề tài nghiên cứu khoa học…
Phát biểu tại Hội nghị, TS. Nguyễn Tất Thắng – Trưởng Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ đã có những động viên, khen ngợi những hoạt động KHCN mà Khoa đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời có những chỉ đạo, xây dựng phương hướng hoạt động KHCN trong thời gian tới, hướng tới việc tghiên cứu khoa học và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong đào tạo giáo viên Sư phạm Công nghệ, nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ và du lịch góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu không ngừng thay đổi của xã hội và hội nhập quốc tế; tăng cường nghiên cứu và triển khai tư vấn, tham vấn sinh viên thông qua các hoạt động chuyên môn….
Trong khuôn khổ Hội nghị, Hội đồng Khoa học của Khoa đã thực hiện đánh giá, lựa chọn một số công trình tiêu biểu của sinh viên, Ý tưởng sáng tạo KHCN của sinh viên, giảng viên trẻ để dự thi “Ý tưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2022”