Lịch hoạt động khoa học và công nghệ năm 2024

Thứ năm - 11/04/2024 15:11
Lịch hoạt động Khoa học và công nghệ năm 2024
TT Nội dung Đơn vị phối hợp Thời gian thực hiện
  THÁNG 1    
1 Phần mềm QLKH tạm dừng cập nhật dữ liệu để thống kê giờ NCKH học kỳ I năm học 2023 - 2024 - Ban KH&CN
- Ban TCCB
- Các đơn vị liên quan
01/01-10/01/2024
2 Cập nhật CSDL KHCN đợt I năm 2024:
Đề tài/dự án KHCN; Bài báo, hội thảo khoa học/seminar/; Sách chuyên khảo, tham khảo…
- Ban KH&CN
- Các đơn vị
- Nhà khoa học
10/01-30/6/2024

 
3 Xây dựng kế hoạch chuyển giao KH&CN năm 2024 - Ban KH&CN
- Các đơn vị
- Nhà khoa học
Trước ngày 31/ 01/2024
4 Phê duyệt danh mục, thuyết minh đề tài trọng điểm cấp Học viện, Sinh viên NCKH năm 2024 - Ban KH&CN
- Các đơn vị
- Nhà khoa học
Trước ngày 31/ 01/2024
5 Nghiệm thu, xây dựng thuyết minh nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm của đội ngũ viên chức khối hành chính. - Ban KH&CN
- Ban TC&KT
- Các đơn vị chức năng,
- Chủ trì nhiệm vụ
Trước ngày 31/ 01/2024
6 Tổng kết hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh năm 2023 - Ban KH&CN
- Ban TC&KT
- Các đơn vị,
- Các nhóm nghiên cứu mạnh
Trước ngày 31/ 01/2024
7 Cải tiến hoạt động dựa trên ý kiến các bên liên quan  năm học 2023- 2024 - Các đơn vị
- Ban KH&CN           
Trước ngày 30/6/2024
  THÁNG 2    
8 Đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp năm 2024 (cấp quốc gia, cấp Bộ, cấp tỉnh) - Ban KH&CN
- Các đơn vị
- Nhóm nghiên cứu mạnh
- Nhà khoa học
Trước ngày 20/02/2024
9 Báo cáo thống kê cơ sở về KHCN gửi Bộ KHCN - Ban KHCN, TCCB; TCKT, HTQT Trước ngày 01/02/2024
10 Tập huấn công tác KH&CN (xây dựng thuyết minh, dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN…) 
- Ban KH&CN
- Ban Tài chính và Kế toán
- Lãnh đạo các đơn vị
- Trợ lý khoa học, chủ nhiệm, thư ký đề tài các cấp
Tháng 2/2024
  THÁNG 3    
11 Phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học các trường đại học kỹ thuật năm 2024 - Ban Giám đốc
- Ban KH&CN
- Báo cáo viên
Ngày 28/3/2024
12 Các đơn vị báo cáo hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh Quý I/2024 - Các đơn vị
- Ban KH&CN
Trước 29/3/2024
13 Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các nhóm nghiên cứu mạnh Quý I/2024 - Ban Giám đốc
- Ban KH&CN
- Các đơn vị liên quan
- Nhóm nghiên cứu mạnh
Trước 28/3/2024
14 Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai các mô hình KHCN phục vụ nghiên cứu khoa học và đào tạo - Ban Giám đốc
- Ban KH&CN
- Các đơn vị liên quan
Trước 28/3/2024
15 Rà soát sản phẩm KH&CN của các nhiệm vụ KH&CN các cấp đã nghiệm thu - Các đơn vị
- Ban KH&CN
- Chủ nhiệm đề tài
Tháng 3/2024
16 Tập huấn công tác sở hữu trí tuệ 
- Ban KH&CN
- Lãnh đạo các đơn vị
- Trợ lý khoa học, chủ nhiệm, thành viên thực hiện đề tài KH&CN các cấp
- Các nhà khoa học
Tháng 2/2024
  THÁNG 4    
17 Thông báo đề xuất đề tài KHCN các địa phương - Ban KH&CN
- Các đơn vị liên quan
Trước 30/4/2024
18 Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia - Các đơn vị
- Ban KH&CN
Trước 30/4/2024
(theo thông báo)
19 Tổng hợp các công trình KHCN được công nhận cấp quốc gia và bài báo quốc tế phục vụ công tác khen thưởng vào ngày 18 tháng 5 - Ban KH&CN, Ban TCCB
- Các đơn vị liên quan
- Các nhà khoa học
Trước 30/4/2024
  THÁNG 5    
20 - Tuần lễ khoa học và công nghệ
- Kỷ niệm ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam (ngày 18 tháng 5)
- Ban KH&CN
- Đoàn Thanh niên
- Các đơn vị liên quan
- Các nhóm SVNCKH
- Các nhà khoa học
Ngày 01 đến 18/5/2024
21 Lựa chọn và hoàn tất thủ tục đăng ký các công trình tham dự giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học - Bộ GD&ĐT
- Ban KH&CN,
- Các đơn vị liên quan
Trước ngày 30/5/2024
  THÁNG 6    
22 Phần mềm QLKH tạm dừng cập nhật dữ liệu để thống kê giờ NCKH học kỳ II năm học 2023 - 2024 - Ban KH&CN
- Ban TCCB
Từ ngày 30/06-15/7/2024
23 Cập nhật cơ sở dữ liệu KHCN đợt II năm 2024 - Ban KH&CN
- Các đơn vị
- Nhà khoa học
Từ ngày 15/7 - 31/12/2024
24 Hoàn thiện hồ sơ tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, cấp Bộ năm 2025 - Bộ NN&PTNT/Bộ KHCN
- Ban KH&CN
- Các đơn vị
- Nhà khoa học
Theo thông báo
25 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN 6 tháng đầu năm 2024 của Học viện - Bộ NN&PTNT
- Ban KH&CN
Trước ngày 30/6/2024
26 Các đơn vị báo cáo hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh Quý II/2023 - Các đơn vị
- Ban KH&CN
Trước ngày 30/6/2024
27 Cải tiến hoạt động dựa trên ý kiến các bên liên quan  năm học 2023- 2024 - Các đơn vị
- Ban KH&CN           
Trước ngày 30/6/2024
  THÁNG 7    
28 Tham gia tuyển chọn đề tài KHCN địa phương - Sở KHCN các tỉnh
- Các đơn vị
- Chủ nhiệm đề tài
Theo thông báo
29 Chuẩn bị hồ sơ tham dự giải thưởng quốc gia, quốc tế về KH&CN - Bộ KHCN, Bộ NN&PTNT, Bộ GD&ĐT
- Ban Giám đốc
- Ban KH&CN
- Các đơn vị liên quan
- Các nhà khoa học
Theo thông báo
  THÁNG 8 -9    
30 Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia - Các đơn vị
- Ban KH&CN
Trước ngày 30/9/2024
(hoặc theo thông báo)
31 - Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN các cấp.
- Kiểm tra, đánh giá tại phòng thí nghiệm và địa điểm nghiên cứu
- Bộ KHCN, Bộ NN&PTNT
- Ban Giám đốc
- Ban KH&CN
- Ban TC&KT
- Các đơn vị,
- Chủ nhiệm đề tài, trợ lý khoa học
Trước ngày 30/8/2024
32 Đề cử xét trao tặng các Giải thưởng KHCN năm 2020 - Ban Giám đốc,
- Ban KH&CN, Ban TCCB
- Các đơn vị
- Các nhà khoa học
Trước ngày 30/8/2024
(hoặc theo Thông báo)
33 Các đơn vị báo cáo hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh Quý III/2023 - Các đơn vị
- Ban KH&CN
Trước ngày 30/9/2024
  THÁNG 10 -11    
34 Phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học các trường đại học kỹ thuật năm 2023 - Ban Giám đốc,
- Ban KH&CN,
- Báo cáo viên
30/10/2024
35 Các đơn vị tổ chức xét duyệt đề tài KHCN: cấp Học viện, trọng điểm cấp Học viện và sinh viên NCKH) -Các đơn vị
- Ban KH&CN
Trước ngày 15/10/2024
  THÁNG 12    
36 -Xét duyệt đề tài trọng điểm cấp Học viện năm 2025

 
- Hội đồng Khoa học và Đào tạo
- Ban Khoa học và Công nghệ
- Ban Tài chính và Kế toán
- Các đơn vị liên quan
Trước ngày 25/12/2024
37 Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở (Học viện, SVNCKH năm 2024) - Các đơn vị trong Học viện/ Ban KH&CN Trước ngày 31/12/2024
38 Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ, cấp quốc gia (đến hạn) - Ban Giám đốc
- Ban KH&CN
- Các đơn vị liên quan
- Chủ nhiệm đề tài, trợ lý khoa học
Trước ngày 31/12/2024
39 Tổng kết hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh năm 2024 - Ban KH&CN
- Ban TC&KT
- Các đơn vị,
- Các nhóm nghiên cứu mạnh
Trước ngày 31/12/2024
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay341
  • Tháng hiện tại83,373
  • Tổng lượt truy cập4,719,247
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây